Awards & Recognition Efferty International Sdn Bhd

Atas keberkesanan produk, keyakinan pelanggan dan juga impian Dr. Raihana Ismail – Pengasas Efferty untuk niat murni dalam membantu lebih ramai pasangan yang sukar hamil, Efferty International Sdn Bhd telah mendapat banyak pengiktirafan daripada pelbagai pihak antaranya Sijil Halal JAKIM, RichWorks International Sdn Bhd, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Siakap Keli dan lain-lain.

Sijil Halal JAKIM

Efferty International Sdn Bhd amat mementingkan produk yang halal dengan menerapkan ciri-ciri seperti berikut:

– Tidak menggunakan haiwan atau bahan yang tidak dibenarkan oleh orang Islam 

– Kandungan bahan dalam pemprosesan Susu Formula Hamil Efferty tidak mengandungi 

  sesuatu yang tidak suci berdasarkan undang-undang Syariah.

– Peralatan yang digunakan dalam penyediaan produk adalah bersih daripada tercemar oleh  

  kekotoran (najis). 


Jaminan Halal kami adalah 100% – ramuan yang digunakan adalah Halal dan diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Produk yang dihasilkan termasuk perkakas dan peralatan dibersihkan mengikut undang-undang Islam. Semua alatan dalam penyediaan dan pembersihan juga adalah menggunakan produk yang Halal.

Richworks International Sdn Bhd


Terdapat 2 penganugerahan yang telah diberikan iaitu Titanium Growth Award 2019 dan juga Business Sustainability Award 2019 atas pencapaian jualan yang hebat dan juga servis yang terbaik diberikan kepada pelanggan.


Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Efferty International Sdn Bhd juga telah dianugerahkan Sijil Anugerah Inspirasi Ushawan pada tahun 2018 oleh pihak Majlis Amanah Rakyat Negeri Terengganu sempena WIN 2018 iaitu salah satu agensi dibawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia.

Team Senang Hamil